از تاریخ 29 تیرماه 1399 بخش نظرات محصولات سایت راه اندازی شده است مشتریانی که نسبت به درج نظر خود در زیر محصولات اقدام نمایند 5 امتیاز دریافت خواهند کرد 

توجه داشته باشید هر امتیاز معادل 1000 تومان می باشد و می توانید در سفارش بعدی خود به عنوان اعتبار استفاده کنید در هر سفارش 50 امتیاز قابل استفاده می باشد 

در ضمن فقط امتیاز به نظراتی داده می شود که مشتری آن محصول را خریداری و تحویل گرفته باشد و برای هر محصول یکبار امتیاز داده می شود